Een onderzoek, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, werpt licht op de ecologische voordelen van zonneparken op landbouwgrond in Nederland. De studie omvatte onderzoek op Buinerveen en Midden-Groningen, twee grootschalige zonneparken binnen het O&M portfolio van Zonnepark Services.  Het onthult hoe deze hernieuwbare energiebronnen kunnen samengaan met de lokale biodiversiteit en deze zelfs kunnen versterken.

Zonneparken: Een toevluchtsoord voor wilde dieren

De bevindingen van het onderzoek bevestigen de symbiotische relatie tussen de productie van zonne-energie en ecologisch behoud. Het toont significante positieve effecten aan op verschillende faunagroepen, waaronder vogels, vlinders, muizen en een diversiteit aan plantensoorten op het terrein van het zonnepark in vergelijking met aangrenzende landbouwvelden. Met name vogels die goed gedijen in ruige en struikvormige habitats werden in hogere dichtheden aangetroffen in de zonneparken, waarbij ze profiteerden van de unieke omgeving die deze parken bieden om te broeden en te foerageren.

Omgekeerd bleken soorten die gewend zijn aan open landbouwgrond de zonneparken te mijden, wat suggereert dat een genuanceerde aanpak nodig is bij het ontwerp en beheer van deze ruimten om tegemoet te komen aan een breder scala aan soorten. In het onderzoek wordt gepleit voor een ruimere opzet of de opname van externe compenserende maatregelen om geschikte habitats te creëren voor deze specifieke vogelsoorten.

Vlinders en planten floreren

Vlinders, indicatoren van een gezond ecosysteem, werden in grotere aantallen waargenomen in de zonneparken. Deze toename wordt toegeschreven aan de gras- en kruidachtige vegetatie van de parken, die in schril contrast staat met de vaak dorre landbouwgrond eromheen. Het onderzoek onderstreept het belang van vegetatiebeheer, zoals gecontroleerd maaien en begrazing, voor het behoud van deze vlindervriendelijke habitats.

De diversiteit van de vegetatie was ook significant hoger in zonneparken, met een rijke schakering aan plantensoorten die niet vaak voorkomen in aangrenzende landbouwgebieden. Deze biodiversiteit is niet alleen cruciaal voor de gezondheid van het ecosysteem, maar ook voor de stabiliteit en veerkracht van de lokale flora en fauna.

Implicaties voor toekomstig ontwerp van zonneparken

De inzichten van het onderzoek in de ecologische dynamiek van zonneparken bieden een waardevolle leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van deze hernieuwbare energiebronnen. Door op verschillende schaalniveaus rekening te houden met de ecologische impact – van de lay-out van zonnepanelen tot het beheer van vegetatie en waterafvoer – kunnen zonneparken zo worden ontworpen dat ze een rijke biodiversiteit ondersteunen.

Compenserende maatregelen, zoals de ontwikkeling van specifieke habitats binnen of rond zonneparken, komen naar voren als vitale strategieën om hun ecologische waarde te vergroten. Deze maatregelen dragen niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar maken ook de weg vrij voor een harmonieuze integratie van duurzame energie-infrastructuren in natuurlijke landschappen.

Een stap voorwaarts voor hernieuwbare energie en biodiversiteit

Terwijl we de uitdagingen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies het hoofd moeten bieden, laten de bevindingen van dit onderzoek een pad voorwaarts zien waarbij hernieuwbare energieprojecten positief bijdragen aan inspanningen voor milieubehoud.

Het onderzoek biedt hoop voor de toekomst, waarin de uitbreiding van hernieuwbare energie hand in hand kan gaan met het behoud en de verbetering van onze natuurlijke wereld.

Meer nieuws

Deze artikelen zijn wellicht interessant voor je...

Zonnepark Services verbetert nationaal beheer zonne-energie met nieuw servicekantoor in Zuidbroek

Zonnepark Services is verheugd de opening aan te kondigen van haar nieuwste servicekantoor in Zuidbroek, strategisch gelegen om het beheer van honderden megawatts (MW) aan solar assets in Noord-Nederland te...
Bekijk artikel

Een zonnige toekomst vieren: Mijlpaal van meer dan 1 GWp aan zonne-energieactiva bereikt

Zonnepark Services heeft met trots een belangrijke prestatie aangekondigd – de toevoeging van meer dan 1 GWp aan zonne-energie aan haar operationele O&M-portfolio. Deze mijlpaal is niet… Lees artikel Zonnepark...
Bekijk artikel
Head office

Drieharingstraat 6
3511 BJ Utrecht
The Netherlands

Routebeschrijving
Service office

Beneluxweg 132
9636 HV Zuidbroek
The Netherlands

Routebeschrijving